logo
kelapa
Mesin Parut Kelapa
Mesin ini berfungsi sebagai alat atau mesin yang membantu proses
Mesin Parut Kelapa Full Cover
Mesin in berfungsi sebagai alat atau mesin yang membantu proses
Mesin Pengurai Sabut Kelapa
Mesin ini berfungsi untuk mengurai sabut kelapa mnenjadi serat sabut
Mesin Pengupas Batok Kelapa (Besi)
Mesin Pemecah Tempurung atau Batok Kelapa berfungsi untuk membantu proses
Mesin Pengayak Sabut Kelapa
Mesin Pengayak Sabut Kelapa berfungsi untuk menyaring hasil uraian sabut
Pengupas Batok Kelapa 150-200 Butir
Mesin Pemecah Tempurung atau Batok Kelapa berfungsi untuk membantu proses