logo
penguraisabutkelapa
Mesin Pengurai Sabut Kelapa
Mesin ini berfungsi untuk mengurai sabut kelapa mnenjadi serat sabut