logo
sabutkelapa
Mesin Pengurai Sabut Kelapa
Mesin ini berfungsi untuk mengurai sabut kelapa mnenjadi serat sabut
Mesin Pengayak Sabut Kelapa
Mesin Pengayak Sabut Kelapa berfungsi untuk menyaring hasil uraian sabut
Pengupas Sabut Kelapa
Mesin Pengupas Sabut Kelapa digunakan untuk mengupas antara sabut kelapa